Byråkratiet maler som kjent ekstremt langsomt, og først nå nylig fikk vi vite at filmklippene vår eminente fotograf Morten «Fingern» Backspin Bensen spilte inn under fjorårets arrangement er besluttet holdt hemmelig av rettighetshaveren.

Det er lite vi i turneringsledelsen kan gjøre med dette, annet enn å innse at det er for sent å legge inn protest på beslutningen, samt forsøke å produsere noe basert på det relativt tynne råmaterialet vi faktisk er i besittelse av.

Derfor gir vi dere herved en ganske så amputert oppsummering av E. A. Arlind Invitational 2015: