Vi ønsker med dette å minne alle om at alt var bedre før…

Lykke til i morgen uansett!

Morten Borch-Jenssen og Erik Alexander Arlind