Ikke overraskende ser det ut som værgudene vil være med oss også i år. De 15 minuttene med nedbør for noen år siden er faktisk unntaket.
Slett ikke verst for et høstarrangement!