Elektronisk scorekortføringsansvarlig

Følgende spillere er ansvarlige for å føre score for sin ball i Golfgamebook: (Dette gjelder runde én.)

  • Hull 1: Morten Borch-Jenssen
  • Hull 2: Erol Haagenrud
  • Hull 3: Tim Terkelsen
  • Hull 4: Tore Herholdt
  • Hull 5: Ole-Jacob Einang
  • Hull 6: Kjetil André Røed
  • Hull 7: Martin Helmer
  • Hull 8: Gisle Gisholt
  • Hull 9: Børge Løberg