Netto slagspill. Taperen må betale middagen… Klikk for livescore.
http://www.golfgamebook.com/game/2uq-hhmw